Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Programas de mobilidade

A Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, coordina e xestiona as actividades de cooperación internacional no seo da Universidade de Vigo, e xestiona, entre outras, as bolsas de mobilidade.

BOLSAS DE MOBILIDADE

A continuación vos facilitamos o enlace ás seccións de bolsas de diferentes organismos e institucións para a mobilidade nas ensinanzas de Mestrado:

BOLSAS PROPIAS DE INTERCAMBIO

Máis información na web da ORI


ESTUDANTADO ESTRANXEIRO

O estudantado estranxeiro que desexe vir á Universidade de Vigo para realizar parte dos seus estudos, preparar un proxecto ou redactar unha tese, pode beneficiarse de diferentes programas especialmente deseñados para dar resposta as súas necesidades.

Así, os programas Erasmus+, ISEP, ou os convenios bilaterais, permitiránlles a estes estudantes matricularse na Universidade de Vigo sen pagar as tasas da institución, as cuales si terá que abonar o alumnado que queira estudar nesta universidade en calidade de visitante estranxeiro.